SENARAI PROJEK - PROJEK JALAN PERSEKUTUAN NEGERI KEDAH
BAGI BULAN JUN 2003.

Projek Baru RM 8
TARIKH : 06/07/2003(URJ)
Bil.
Butiran Nama Program / Projek
Anggaran Kos
Siling RM8
Catatan
Asal Semasa Asal Semasa
1
33-31000- 003

Pembinaan Jambatan Baru Merintangi Sungai Merbok Dari Tanjung Dawai Ke Pantai merdeka.

Skop Kerja :
i) Pembinaan Jalan / Jambatan baru sepanjang 2.5 km.
ii) Membina jalan baru JKR J3 / 30 - 2 lorong 2 hala.

80,000,000
 
2,000

0.00

Kajian kemungkinan oleh HPU KKR.
2
33-31000- 004

Membina Jalan Baru Dari Laluan Persekutuan 1 Ke Cadangan Jambatan Pulau Bunting, Yan, Kedah.

Skop Kerja :
i) Membina jalan baru JKR J5 - Single-carriageway ROW=50 meter
ii) Panjang jalan 18.0 km termasuk 11 jambatan (9 jambatan & 2 interchange)

50,000,000

82,000,000

2,000,000

1,000,000

Perunding: Faizal,Abraham & Augustin Sdn.Bhd.
Jurukur : Jurukur Suasa Sepakat.
Jadual tender : April 2003 (Tangguh)
Status : Rekabentuk (jadual  siap Feb.2002)
Anggaran Kos Perunding : RM 44 Juta.
Mesyuarat belanjawan pada 21/01/03 memutuskan projek ditangguh. Keputusan UPE tukar jajaran spt. yg dipohon UPEN Kedah. KKR tangguh proses PBT.
Kos pembinaan = 67.0 juta
PBT                   = 13.0 juta
Lain-lain            = 02.0 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 82.0 juta
3
33-81000- 004

Jalan Lencongan Barat Dari Persimpangan Tol Utara Ke Tol Selatan Sungai Petani, Daerah Kuala Muda.

Skop Kerja :
i) Membina jalan baru JKR J5 / 30 - 4 lorong 2 hala.
ii) Membina 5 buah jambatan merentasi Sungai Merbok, Sg.Petani, Sungai Tukang dan landasan keretapi.
iii) Panjang jalan 12.0 km.

80,000,000

89,500,000

50,000,000

85,000,000

Status : Bina
Nama Kontraktor : Prodrabena Sdn. Bhd.
Perunding: Perunding Jurutera Satu Sdn.Bhd
Kos Kontrak RM 78,996,666.90.
Tarikh milik tapak : 15/03/2002
Tarikh siap kerja : 10/03/2005

4
33-81000- 005

Jalan Kuah - Padang Matsirat (Laluan 112), Dari Pekan Kuah Ke Lapangan Terbang Langkawi, Padang Matsirat.

Skop Kerja :
i) Membina jalan baru JKR J5 / 30 - 4 lorong 2 hala.
ii) Panjang jalan 12.0 km. (ROW = 30 meter)

56,400,000

144,700,000

51,400,000

50,000,000

Surat niat telah dikeluarkan kepada Syarikat Zaima realty Sdn. Bhd. secara Rrundingan Terus (konvensional).
Perunding: SHR Associates Pakej 1 (T/L : 14/01/02)
Perunding: ISOTECH Consult Sdn. Bhd. Pakej 2 (T/L : 14/01/02)
Jurukur: Jurukur Abadi
Rundingan harga kontrak selesai.
Kos pembinaan = 96.69 juta
PBT                   = 18.00 juta
--------------------------------------------
Jumlah            = 114.69 juta

5
33-81000- 006

Dari Persimpangan Pantai Johor Ke Persimpangan Hutan Kampung, Alor Setar.

Skop Kerja :
i) Membina jalan baru JKR J5 / 30 - 4 lorong 2 hala
ii) Panjang jalan 5.0 km.
iii) Sebuah jejantas merentasi jambatan keretapi.

30,000,000

61,000,000

5,500,000

20,000,000

Rekabentuk Jabatan
Status : Rekabentuk  (jadual siap 04/2003)
Jurukur : Perunding Ukur Utara.
Kem. Kewangan memutuskan projek secara rundingan terus kepada Kontraktor Top Condition Sdn. Bhd
Surat niat bertarikh 04/12/02
Rundingan harga pertama pertengahan Julai 2003
Kos pembinaan  = 47.0 juta
PBT                    = 14.0 juta
--------------------------------------------
Jumlah                = 61.0 juta
6
33-81000- 007

Dari Persimpangan Jalan Langgar, Daerah Kota Setar Ke Persimpangan Kepala Batas.

Skop Kerja :
i) Menaiktaraf jalan sediada kepada JKR J5/ 30 - 4 lorong 2 hala
ii) Panjang jalan adalah 7.0 km. Meliputi kerja menaiktaraf jalan K8 sehingga Hospital baru Alor Star.

50,000,000
 
5,500,000

50,000,000

Rekabentuk Jabatan
Surat niat telah dikeluarkan kepada Uzaimin Enterprise secara rundingan terus berkonsepkan "Design & Built".
Menunggu dokumen tender dari JKR Kedah utk rundingan harga.
Kos pembinaan  = 40.0 juta
PBT                    = 10.0 juta
--------------------------------------------
Jumlah                = 50.0 juta
7
33-81000- 008

Jalan Lengkaran Alor Setar - Tasik Pedu - Gurun.(Dari Pekan Gurun,Daerah Kuala Muda Ke Pekan Sik, Daerah Sik).

Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan Ke JKR J5 / 30 4 lorong 2 hala.
ii) Panjang jalan adalah 38.0 km. (ROW = 30 meter)
 Dari Pekan Gurun ke Jeniang - 4 lorong 2 hala.
 Dari Pekan Jeniang ke Sik - 2 lorong 2 hala.

234,000,000
 

84,400,000

15,300,000

68,000,000

Surat niat telah dikeluarkan kepada Syarikat Isyoda (M) Sdn. Bhd.secara rundingan terus berkonsepkan "Design & Built".
Perunding: Jurutera Konsult Maju S/B & KN Associate.
Jurukur: Syarikat Ayub b. Saud.
Rundingan harga selesai berjumlah 214.0 juta.
Surat perakuan harga kontrak ke Kem. Kew pd 14/11/2002.
Kos  Kontrak  = 214.0 juta
PBT              = 20.0 juta
---------------------------------------
Jumlah         = 234.0 juta 
8
33-81000- 009 Menaiktaraf Jalan Lunas - Kulim (Laluan 136), Dari Persimpangan BKE Kelang Lama Ke Bandar Kulim, Daerah Kulim.

61,000,000

 

63,300,000

33,000,000

42,800,000
 

 
Pakej 1, Dari Kelang Lama ke Kulim.
Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan Ke JKR J5 / 30 4 lorong 2 hala.
ii) Panjang jalan adalah 6.8 km.
iii) Melibatkan 2 buah jambatan.

18,400,000

 

-

    Status : Bina.
Nama Kontraktor : Prodrabena Sdn. Bhd.
Perunding: Perunding Jurutera Satu Sdn.Bhd.
Kos Kontrak RM 31,474,197.65
Tarikh milik tapak : 24/12/2001
Tarikh siap kerja : 21/12/2003
Pakej 2, Dari Persimpangan BKE ke Kelang Lama.
Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan Ke JKR J5 / 30 4 lorong 2 hala.
ii) Panjang jalan adalah 4.3 km. (ROW = 30 meter)

28,000,000

 

28,000,000

 

  Status : Rekabentuk belum.
Jadual tender : Mac 2003 (belum)
Perunding: Perunding Timur Sdn.Bhd.
Jurukur : Jurukur Saksama & Jurukur Perunding
Perlu dapat kelulusan Kem. Kerja Raya utk. panggil tender. Pakej 2 - tidak tersenarai dalam perakuan RMK8 EPU.

9

 

33-81000- 010 Jalan Persekutuan (Laluan 67), Dari Pekan Sungai Petani, Daerah Kuala Muda Ke Pekan Tawar, Daerah Baling.

76,000,000

 

79,500,000

5,800,000

 

1,900,000

 
Pakej 1, Persimpangan Lencongan Timur - Persimpangan Laluan K620
Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan Ke JKR J5 / 30 4 lorong 2 hala.
ii) Panjang jalan adalah 8.0 km.(ROW = 40 meter)

38,000,000

      Perunding: Maunsell, Sharma Zakaria Sdn.Bhd.
Jurukur: Perunding Ukur Al-Asr.
Kerja Ukur siap : Mei 2002.
Jadual tender : April 2003
Status : Rekabentuk (Jadual Siap : 01/2003) - Penyediaan TTD.
TTD dan pelan PBT dirancang utk. sempurnakan pada penghujung Julai 2003.
Kos pembinaan = 27.7 juta
PBT                   = 9.0 juta
Lain-lain            = 1.3 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 38.0 juta
Pakej 2, Persimpangan Laluan K620 - Persimpangan Kuala Keti K156l.
Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan Ke JKR J5 / 30 4 lorong 2 hala.
ii) Panjang jalan adalah 8.0 km. (ROW = 30 meter)

38,000,000

 
41,500,000     Perunding: Wan Husin & Associates Sdn.Bhd.
Jurukur: Perunding Ukur Al-Asr.
Kerja Ukur siap : pertengahan Mei 2002.
Jadual tender : April 2003
Anggaran kos oleh Juruperunding : Rm 30 Juta.
Status : Rekabentuk(Jadual Siap : 01/2003) -Penyediaan TTD.
TTD dan pelan PBT dirancang utk. sempurnakan pada penghujung Julai
Kos pembinaan = 27.7 juta
PBT                   = 12.5 juta
Lain-lain            = 1.3 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 41.5 juta
10
33-81000- 011

Jalan Bandar Baharu - Kulim (Laluan136), Dari Pekan Bandar Baharu Ke Kilang Lama, Kulim.

Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan Ke JKR J5, Single-carriageway dari Plaza Tol Bandar Baharu ke Serdang
ii) Panjang jalan 15.0 km. (ROW 30m)

30,000,000
61,000,000

25,000,000

900,000
 

Perunding: Perunding FZS.
Jurukur: Jurukur Iltizam.
Jadual tender Mac 2003
Status : Rekabentuk (Jangka siap : 03/2003)
TDD dalam semakan akhir.
Taraf tender Bumiputra.
Kos pembinaan = 46.7 juta
PBT                   = 13.0 juta
Lain-lain            = 1.3 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 61.0 juta
11
33-81000- 012

Jalan Timur - Barat, Dari Pekan Pendang Ke Pekan Sungai Tiang, Daerah Pendang. 

79,600,000

100,500,000

5,800,000

1,000,000

 
Pakej 1, Dari Pendang Ke Kg. Sawa Kecil.
Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan Ke JKR J3/20, Single-carriageway dari simpang Laluan K511/K133 melalui Pendang Bypass ke Persimpangan K151/K17 Sungai Tiang.
ii) Panjang jalan adalah 10.0 km.
iii) Melibatkan 6 buah jambatan.

29,500,000

      Status : Rekabentuk (jangka siap Februari 2003) - final
Jadual tender : Feb. 2003
TTD akhir disediakan oleh perunding.
KKR menangguh proses PBT.
Perunding : WCE Consulting Engineers S/B.
Jurukur : Jurukur Rahman
Kem. Kew. me,u,u,uskan tender secara terhad kpd. 10 kontraktor yg dinamakan.
Kos pembinaan = 19.7 juta
PBT                   = 9.0 juta
Lain-lain            = 0.8 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 29.5 juta
Pakej 2, Dari Kg. Sawa Kecil ke Sungai Tiang.
Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan ke JKR J3/20, Single-carriageway with paved shoulder.
ii) Panjang jalan adalah 10.0 km.

21,000,000

      Menunggu kelulusan perlantikan Jurukur dan Perunding.
Kos pembinaan = 17.0 juta
PBT                   = 4.0 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 21.0 juta
Pakej 3, Dari Kota Sarang Semut Ke Pekan Pendang
Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan ke JKR J3/20, Single-carriageway with paved shoulder.
ii) Panjang jalan adalah 10.0 km.

50,000,000

      Menunggu kelulusan perlantikan Jurukur dan Perunding.
Kos pembinaan = 45.5 juta
PBT                   = 4.5 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 50.0 juta
12
33-81000- 013 Jalan Jitra - Kodiang, Dari Persimpangan Pekan Jitra Ke Pekan Kodiang, Daerah Kubang Pasu.
Pakej 1, Dari Pekan Jitra ke K104.
Pakej 2, Dari K104 ke Kodiang.;
Skop Kerja :
i) Naiktaraf Jalan Persekutuan 176 bertaraf JKR J5 / 30 4 lorong 2 hala.
ii) Panjang jalan adalah 23.0 km.
44,700,000
 
5,000,000
  Surat niat telah dikeluarkan kpd. Syarikat Pintar-Percon-HG.Corp.JV. secara rundingan terus ' Design & Build'.
Perunding: DPI Konsult Sdn. Bhd.(Pakej 1)
Perunding: NRS Associates S/B.(Pakej 2)
Jurukur : Jurukur Abadi
Kerja Ukur siap 100% & S.I. Siap 100%.
PBT : 1038 lot tanah.
Rundingan kadar harga telah selesai. Menunggu kelulusan daripada Perbendaharaan
13

 

33-81000- 014 Jalan Dari Lencongan Barat Sungai Petani Melalui Pekan Semeling Ke Pekan Bedong, Daerah Kuala Muda.

40,000,000

99,600,000

5,000,000

48,000,000  
Pajek 1, Lencongan Pekan Semeling diantara UITM Sg. Petani ke Kolej Perubatan Asia Pekan Bedong (AIMST).
Skop Kerja :
i) Membina jalan baru JKR J5 / 30 4 lorong 2 hala.
ii) Panjang jalan adalah 8.7 km.
59,600,000       Perunding : Perunding Bersatu.(T/L : 29/01/02)
Jurukur : Jurukur GZ.
Status : Belum Mula
Kontraktor : Pantel Enterprise Sdn. Bhd
Kos Kontrak : RM 45,531,509.45
TMT : 01/07/2003
TSK : 27/06/2005
Kos pembinaan = 45.5 juta
PBT                   = 13.0 juta
Lain-lain            = 1.1 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 59.6 juta
Pakej 2,Menaiktaraf jalan K1 diantara Kampus AIMST ke Laluan Persekutuan 1
Skop Kerja :

i) Membina jalan JKR J5 / 30 - 4 lorong 2 hala.
ii)Panjang jalan adalah 4.0 Km .
20,000,000       Perunding  : Perunding YR.
Jurukur : Jurukur Mellinium.
Jadual tender : 08/2003
Status : Rekabentuk (Jadual Siap : 07/2003)
Kos pembinaan = 16.0 juta
PBT                   = 3.5 juta
Lain-lain            = 0.5 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 20.0 juta
Pakej 3, Menaiktaraf Jalan Yang Menghubungi Lencongan Pekan Semeling Ke Lencongan Barat Sungai Petani.
Skop Kerja :
i) Membina jalan JKR J5 / 30 - 4 lorong 2 hala.
ii)Panjang jalan adalah 2.0 Km .

20,000,000

      Kos pembinaan = 17.0 juta
PBT                   = 3.0 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 20.0 juta
14
33-81000- 023 Membina Jalan Persisiran Pantai Dari Kuala Sanglang Ke Kuala Kedah, Kedah. (Jajaran Baru)
140,000,000
 
20,000,000
  Surat niat secara rundingan terus melalui kontrak konvensional kepada Kumpulan Sakata Sdn. Bhd.
Keputusan telah dibuat utk. mengubah keseluruhan jajran jalan. Rundingan harga kontrak dirancang pada Nov. 2003
Pakej 1, Dari Persimpangan Laluan 78/K1 ke Kg.Padang Garam.
Skop Kerja :
i) Membina jalan baru bertaraf JKR J3 / 20, single-carriageway.
ii) Panjang jalan adalah 5.0 km.
42,500,000       Perunding: Arup Jururunding Sdn. Bhd.(T/L : 29/01/2002)
Jurukur : Unit Ukur Tanah Wilayah Utara.
Jadual siap Rekabentuk : 10/2002.
Pakej 2, Dari Kg. Padang Garam ke Kg. Kuar Jawa.
Skop Kerja :

i) Membina jalan baru bertaraf JKR J3 / 20, single-carriageway.
ii) Panjang jalan adalah 6.0 km.
32,500,000       Perunding: Ghazali & Associates (T/L : 29/01/2002)
Jurukur : Unit Ukur Tanah Wilayah Utara.
Jadual siap Rekabentuk : 10/2002.
Pakej 3, Dari Kampung Kuar Jawa ke Kg. Baharu.
Skop Kerja :
i) Membina jalan baru bertaraf JKR J3 / 20, single-carriageway.
ii) Panjang jalan adalah 7.0 km.
32,500,000       Perunding: Dr. Nik & Associates (T/L : 29/01/2002)
Jurukur : Unit Ukur Tanah Wilayah Utara.
Jadual siap Rekabentuk : 10/2002.
Pakej 4, Dari Kg. Baharu ke Kuala Sanglang
Skop Kerja :
i) Membina jalan baru bertaraf JKR J3 / 20, single-carriageway.
ii) Panjang jalan adalah 6.0 km.
32,500,000       Perunding: Aisar Engineers Sdn. Bhd. (T/L : 29/01/2002)
Jurukur : Unit Ukur Tanah Wilayah Utara.
Jadual siap Rekabentuk : 10/2002.
Pakej 5, Dari Kuala Sanglang, Kedah Ke Tanah Timbul, Perlis.
Skop Kerja :
i) Membina jalan baru bertaraf JKR J5 / 20, single-carriageway.
ii) Panjang jalan adalah 4.0 km.
30,000,000       Perunding  : belum dilantik
Jurukur :  Unit Ukur Tanah Wilayah Utara.
Jadual siap Rekabentuk : 10/2002.
Pembinaan Jalan Masuk ke Tapak Projek Pembangunan Tapak Marina / Yacht Harbour di Kula Kedah
i) Membina jalan baru bertaraf JKR J3 / 20, single-carriageway.
ii) Panjang jalan adalah 350 meter.

2,600,000

      Perunding ; Arup Jururunding Sdn. Bhd.
Status : Rekabentuk (Siap Mei 2003)
Kem. Kew. lulus projek secara rundingan terus dengan kontraktor Syarikat BF Infra Sdn. Bhd. ( surat niat 16/05/03)
Rundingan harga kontrak pd 24/06/03 bernialai RM 2,812,411.00.
EPU meluluskan kerja pembinaan dimulakan.
15
33-81000- 021 Jalan Trans Eastern Kedah Interland (Durian Burung/Pedu/Gubir/Kupang).
300,000,000
434,500,000
50,000,000
100,000,000 Surat niat secara rundingan terus kepada Konsortium Bina Darul Aman Berhad / Pembinaan Kerry Sdn. Bhd.
Pakej 1, Dari Durian Burung ke Pedu.
Skop Kerja :
i) Membina jalan baru bertaraf JKR J5 / 30, 6km  dual- carriageway dan 38km single-carriageway with pave shoulder.
ii) Panjang jalan adalah 44.0 km. secara Plan Concrete Pavement (PCP).

100,000,000

250,000,000     Surat niat secara rundingan terus kepada Konsortium Bina Darul Aman Berhad / Pembinaan Kerry Sdn. Bhd. (surat niat 28/09/02)
Rundingan harga pertama dgn. pemborong 30/05/03
dan pertengahan Julai 2003
Status : Rekabentuk
Jadual tender : nego Mei 2003
Perunding: Perunding Jurutera Satu S/B. (T/L : 20/03/02)
Jurukur : Perunding Ukur Utara.
Kos pembinaan = 228.0 juta
PBT                   = 19.0 juta
Lain-lain            = 3.0 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 250.0 juta
Pakej 2, Dari Pedu ke Weng.
Skop Kerja :
i) Membina jalan baru bertaraf JKR J5 / 30, single-carriageway.
ii) Panjang jalan adalah 47.0 km.

100,000,000

 
      Perunding: Aisar Engineer S/B.(T/L : 20/03/02)
Jurukur : Syarikat Ayop Saud.
Status : Rekabentuk (Jadual siap : 02/2003) - belum
Jadual tender : mula nego april 2003 .
Kos pembinaan = 77.5 juta
PBT                   = 20.0 juta
Lain-lain            = 2.5 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 100.0 juta
Pakej 3, Dari Weng ke Kupang.
Skop Kerja :
i) Membina jalan baru bertaraf JKR J5 / 30, single-carriageway.
ii) Panjang jalan adalah 25.0 km.

84,500,000

 
      Perunding: Barisan Jurutera Perunding S/B.(T/L : 20/03/02)
Jurukur : Jalal Johari
Status : Rekabentuk (Jadual siap : 01/2003) - belum
Jadual tender : mula nego Mac 2003 .
Kos pembinaan = 70.5 juta
PBT                   = 12.0 juta
Lain-lain            = 2.0 juta
-------------------------------------------
Jumlah               = 84.5 juta
Projek Sambungan RM 8
Bil.
Butiran Nama Program / Projek
Anggaran Kos
Siling RM8
Catatan
Asal Semasa Asal Semasa
1
33- 00600- 012

Jalan Changlon - Sintok ( Fasa II ), Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman.

Skop Kerja :
i) Jalan Baru - 2 lorong 1 hala sepanjang 10.0 km
ii) Membina Persimpangan Bertingkat ' Full Clover Leaf '
iii) Membina 2 Buah Jambatan Baru - 2 lorong 1 hala
iv) Lampu Jalan

70,000,000
 
21,000,000
  Status : Bina
Kontraktor : Uzaimin Enterprise
Tarikh Milik Tapak : 24/12/2001
Tarikh Siap Kerja : 22/06/2003
2
33- 00600- 020 Jalan Lencongan Timur - Sungai Petani (Fasa 1 & 2)
49,000,000
 
5,000,000
 

1,000,000

 
Skop Kerja : Fasa 1.
i) Dari Federal Route 1 ke Jalan Kuala Ketil .
ii) Jalan jenis JKR J5 / 30 - 2 lorong 2 hala.
        Status : Siap (14/09/1997).
Kontraktor : Kulim Enterprise
Skop Kerja : Fasa 2.
i) Dari Jalan Kuala Ketil ke Federal Road 1.
ii) Jalan jenis JKR J5 / 30 - 2 lorong 2 hala.
        Status : Siap (04/12/1999).
Kontraktor : Perkuat Kuari.
3
33- 00600- 032

Membina Dan Naiktaraf Jalan Baling - Kupang.

Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan dari JKR J3 ke JKR J5 sepanjang 14.0 km.
ii) 3 buah jambatan Sg. Teduri, Sg. Pulai dan Sg. Kupang.

43,164,000
 
34,930,000
 

10,000,000

Status : Bina
Kontraktor : Pronas Construction Sdn. Bhd.
Perunding : Ilham Jurutera Perunding.
Jurukur : Syarikat Jurukur Malaysia.
Harga Kontrak : RM 29,058,029.70
Tarikh Milik Tapak : 08/05/2002
Tarikh Siap Kerja : 04 /05/2004
4
33- 02800- 012

Mengatasi Kesesakan Lalulintas Alor Setar (Fasa 2)

Skop Kerja :
i) Kerja - kerja memperelokkan jalan, melebarkan median kepada 5.0 meter, memperbaiki rekabentuk persimpangan - persimpangan dan membaru muka jalan.

18,000,000
 
3,000,000
  Dalam proses penilaian tender.
5
33- 02800- 015

Pembesaran Jalan Alor Setar Ke Kangar (Km 2.0 - Km 7.0) Laluan 7.

43,053,000

 
19,100,000
 

 

Skop Kerja :Fasa 2 (Km 3.0 - Km 5.0)
i) Naiktaraf jalan sepanjang 2.0 km.
ii) Naiktaraf jalan dari JKR J3 / 20 ke JKR J5 / 20.

13,000,000
 

      Status : Bina
Kontraktor : Iliasco Corporation Sdn. Bhd.
Jurukur : Jurukur Rahman.
Harga Kontrak : RM 12,377,130
Tarikh Milik Tapak : 26/03/2002
Tarikh Siap Kerja : 25/03/2003
Skop Kerja : Fasa 3.
i) Membina Jambatan Baru Melintasi Sg. Anak Bukit.

30,000,000

36,000,000

 
    Kem. Kew. telah mengemukakan 9 kontraktor untuk tender terhad. Dokumen tender sedang disediakan.
Jadual tender : Feb.2003
6
33- 02800- 016

Pembesaran Jalan Alor Setar Ke Kuala Kedah (Laluan 78)

66,500,000
 
3,800,000
   
Skop Kerja : Fasa 1
i) Naiktaraf jalan sepanjang 9.0 km.
ii) Jenis jalan dari JKR J3 / 20 ke JKR J5 / 30.
        Status : Siap (08/06/1999).
Kontraktor : Bumi - Hiway (M) Sdn Bhd.
Bayaran Muktamad : Rm 435,671.21
Skop Kerja : Fasa 2
i) Memasang Lampu Jalan disepanjang Jalan Kuala Kedah.
        Status : Siap
Tarikh Milik Tapak : 01/10/2001
Tarikh Siap Kerja(asal) : 23/12/2001
Tarikh Siap Sebenar : 13/04/2002
7
33- 60000- 006

Naiktaraf Laluan 1, Alor Setar - Butterworth Km 55.0 - Km 57.0 Sungai Petani Utara.

Skop Kerja :
i) Jalan Sepanjang 2.0 km.
ii) Jenis jalan dari JKR J3 / 20 ke JKR J5 / 30.

10,000,000
 
10,200,000

10,000,000

Status : Siap (08/10/2001).
Kontraktor : Juwana Construction Sdn Bhd.
8
33- 60000- 007

Naiktaraf Laluan Persekutuan, 136 Lebuhraya Utara / Selatan Ke Pekan Bandar Baharu.

Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan sepanjang 8.0 km.
ii) Jenis jalan dari JKR J3 / 20 ke JKR J5 / 30.
iii) Melibatkan tiga buah jambatan.

60,600,000
 
30,000,000

30,600,000

 
Status : Telah tender
Menunggu surat setujuterima dikeluarkan kpd pemborong yg berjaya. Kedudukan pengambilan balik tanah belum diwartakan lagi.
Lawatan Tapak pada ; 19/08/2002
Perunding : Perunding Jurutera Satu Sdn. Bhd.
Jurukur : Jurukur Al-ASR.
9
33- 60000- 008

Naiktaraf Laluan 1, Masjid Negeri - Hospital Alor Setar.

52,000,000
 
18,000,000
 

 

Skop Kerja : Fasa 1
i) Dari spg. Jalan Tunku Ibrahim ke spg. Tambang Badak.
ii) Naiktaraf jalan sepanjang 1.5 km.
iii) Jenis jalan kepada JKR J5 / 30
        Status : Siap
Kontraktor : Usima Sdn Bhd.
Tarikh Milik Tapak : 15/11/2000
Tarikh Siap Kerja : 04 /04/2002
Tarikh Siap Sebenar : 30/06/2002
Skop Kerja : Fasa 2
i) Dari Spg. Tambang Badak ke Hospital Alor Setar.
ii) Naiktaraf jalan sepanjang 1.7 km.
iii) Jenis jalan kepada JKR J5 / 30
        Status : Bina
Kontraktor : KD. Construction Sdn Bhd.
Tarikh Milik Tapak : 15/06/2001
Tarikh Siap Kerja (asal): 12/09/2002
Tarikh lanjutan masa (1) : 20/03/2003
10
33- 70000- 005

Memperelok Jalan Lencongan Barat, Alor Setar.

Skop Kerja : .
i) Naiktaraf jalan sepanjang 7.1 km.
ii) Jenis jalan dari JKR J3 / 20 ke JKR J5 / 30
iii) Memperelok 4 persimpangan.
ii) Pembesaran jambatan sedia ada.

73,000,000
 
73,510,000
 

60,000,000

 

Status : Bina
Tarikh Milik Tapak : 16/04/2001
Tarikh Siap Kerja : 15 /10/2003
Dilaksana secara ' Deferred Payment Scheme '
11
33- 70000- 006

Naiktaraf Laluan 1, Alor Setar - Butterworth Km 60.0 - Km 61.0 Sungai Petani Selatan.

Skop Kerja :
i) Jalan Sepanjang 1.0 km.
ii) Jenis jalan dari JKR J3 / 20 ke JKR J5 / 30.

6,000,000
 
5,340,000
 

5,000,000

Status : Siap (14/11/2001).
Kontraktor : Syarikat Prodrabena Sdn Bhd.
12
33- 70000- 007

Memperelok Laluan 1, Bandar Darul Aman - Pekan Jitra, Kubang Pasu, Kedah.

40,000,000
 
32,500,000

20,000,000

 
Skop Kerja : Fasa 1
i) Jalan Bandar Darul Aman - Pekan Jitra.
ii) Jenis jalan dari JKR J3 / 20 ke JKR J5 / 30.
iii) 2 buah jambatan Sg. Tanjung Pauh dan Sg. Alor Changleh.
iv) Naiktaraf jalan sepanjang 4.0 Km.
        Status : Bina
Kontraktor : Syarikat Realis Sdn Bhd.
Tarikh Milik Tapak : 08/04/2001
Tarikh Siap Kerja : 07/03/2003
Perunding : IR Perunding Sdn. Bhd.
Skop Kerja : Fasa 2
i) Jalan Simpang Kepala Batas - Bandar Darul Aman.
ii) Jenis jalan dari JKR J3 / 20 ke JKR J5 / 30.
iii) 1 buah jambatan Sg. Terap.
iv) Naiktaraf jalan sepanjang 4.0 Km.
63,260,000

61,000,000

 
    Status : Bina
Kontraktor : Konsortium DKLS / Ratus Vista Sdn. Bhd.
Tarikh Milik Tapak :  12/12/2002
Tarikh Siap Kerja : 12/06/2004
Perunding : FIVE - H ASSOCIATES Sdn. Bhd.
Jurukur : Syarikat Ayob.
13
33- 80000- 003

Membina Jalan Masuk Kedua Ke Kawasan Perindustrian Kulim, Kedah.

Skop Kerja :
i) Membina jalan baru sepanjang 3.4 km.
ii) Jenis jalan JKR J3 / 20.

16,000,000
 
13,150,000
 

12,000,000

 

Status : Bina
Kontraktor : Uzaimin Sdn Bhd.
Tarikh Milik Tapak : 25/04/2001
Tarikh Siap Kerja : 22/04/2003
14
33- 80000- 005

Naiktaraf Jalan Dari Anak Bukit - Kepala Batas, Alor Setar.

Skop Kerja :
i) Naiktaraf jalan sepanjang 5.5 km.
ii) Jenis jalan dari JKR J3 / 20 ke JKR J5 / 30
iii) 1 jejambat melintasi rel keretapi.

70,500,000
 
71,020,000
 

59,500,000

 

Status : Bina
Kontraktor : Perwira Bintang Holding Sdn Bhd.
Tarikh Milik Tapak : 02/02/2001
Tarikh Siap Kerja : 01/08/2003
Dilaksana secara ' Deferred Payment Scheme '
Perunding : Perunding Jurutera Satu Sdn. Bhd.